آموزش های هاست سرور و غیره

مرکز آموزش هاست لاین

آدرس لاگ های سرور

نویسنده:
۲۱ فروردین ۹۳

گاهی وقتا بخت یار نیست و سرور شروع به بازی در آوردن میکند، کاری که آماتورها میکنند نصب دوباری سرویس بدون دیدن لاگ ها و وقایع اتفاقیه سرور و … ولی شما به عنوان یک متخصص باید آدرس هر لاگ رو چک کنید و ببینید چه مشکلی اتفاق افتاده و بعد برای آن تصمیم بگیرید. […]