سرویس های میزبانی وب - هاست لینوکس پربازدید


 • P6-Special
 • 30,000تومان ماهانه
 • فضا 10 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین
  وب سرور آپاچی
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب کش بهینه شده
  آنتی دیداس دارد
  بک آپ روزانه
  هاست ویژه پربازدید
 • P7-Special
 • 60,000تومان ماهانه
 • فضا 20 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین
  وب سرور آپاچی
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب کش بهینه شده
  آنتی دیداس دارد
  بک آپ روزانه
  هاست ویژه پربازدید
 • P8-Special
 • 100,000تومان ماهانه
 • فضا 80 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین
  وب سرور آپاچی
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب کش بهینه شده
  آنتی دیداس دارد
  بک آپ روزانه
  هاست ویژه پربازدید
 • P9-Special
 • 150,000تومان ماهانه
 • فضا 100 گیگابایت
  ترافیک نامحدود
  کنترل پنل دایرکت ادمین
  وب سرور آپاچی
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب کش بهینه شده
  آنتی دیداس دارد
  بک آپ روزانه
  هاست ویژه پربازدید